Dowiedz się więcej o naszym głównym teście

Poniżej znajdziesz informacje o planach cenowych

-Dlaczego warto?
– Dowiesz się na kim można polegać
– W końcu będziesz wiedział, czy ten zespół ma szansę na sukces
– Jasne informacje odnośnie zaangażowania zespołu i poszczególnych pracowników
– Wiedza odnośnie postaw i podejścia biznesowego
– Będziesz wiedział jaki jest stosunek pracowników do miejsca pracy i firmy
– Uzyskasz odpowiedź czy zespół i pracownicy są zaangażowani i zmotywowani do pracy

O teście:
To wyjątkowy test skonstruowany w oparciu o najistotniejsze obszary dla właściwej analizy pracowników, wymienione poniżej.
– 50 specjalnie dobranych pytań
– Analiza psychometryczna postaw
– Samoocena kompetencji
– Automotywacja
– Zaangażowanie, chęć do zmian i rozwoju
– Stosunek do miejsca pracy
Test składa się ze specjalnie wyselekcjonowanych i ułożonych 50 pytań. Odpowiedzi na nie dają pełny obraz dotyczący sposobów funkcjonowania pracowników w firmie i organizacji.

Co dalej?
1. Wypełnij formularz, a w nim:
– Podaj ilość osób, która ma wpływ na plan cenowy
– Zdecyduj o tym czy test ma być anonimowy czy nie. W przypadku anonimowości, otrzymasz bardziej szczere odpowiedzi, ale nie będziesz miał informacji o poszczególnych pracownikach. Analogicznie odwrotnie będzie w przypadku testów imiennych. Jeżeli potrzebujesz rady w tej kwestii skontaktuj się z nami
.- Podaj dane firmy niezbędne do zamówienia
2. Otrzymasz unikatowy link do formularza, który prześlesz pracownikom.
3. Po ostatniej osobie, która wypełni formularz rozpocznie się generowanie raportu. Trwa to c.a. 48 godzin, gdyż potrzebujemy ingerencji ludzkiej w dane aby wychwycić błędy w polach otwartych oraz wyeliminować ewentualne nierzetelne podejście do wypełnienia testu.
4. Otrzymasz raport wraz z rachunkiem za usługę. Oba w formie elektronicznej.

Co zwiera raport?
RAPORTY INDYWIDUALNE – ILOŚĆ STRON=ILOŚCI OSÓB
RAPORT FIRMOWY – OBSZARY/KOMPETENCJE/UMIEJĘTNOŚCI W FIRMIE
RAPORT FIRMOWY – PORÓWNANIE OSÓB OBIĘTYCH BADANIEM
DANE – DO WYCIĄGNIĘCIA WIELU POZOSTAŁYCH WNIOSKÓW
1-10 PRACOWNIKÓW – 485PLN ZA OSOBĘ
11-50 PRACOWNIKÓW – 425PLN ZA OSOBĘ
POWYŻEJ 50 PRACOWNIKÓW – 375PLN ZA OSOBĘ